Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Enquesta necessitats formatives ens locals PLA AFEDAP 2022

 

La FORMACIÓ com a eina de transFORMACIÓ.

Entre tots i totes dissenyem el nou Pla de formació 2022.

TransFORMEM el futur amb la teva participació!

Moltes gràcies i cuida't molt!

Unitat de Formació

Servei d’Assistència Municipal

Diputació de Tarragona

 

 

 

 

RP-F01/22/edi.2

DADES IDENTIFICATIVES
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Cognoms
Nom:
(Aquesta pregunta és obligatòria)
DNI  
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Correu electrònic

Selecciona la modalitat de formació que més s'acosti a les teves preferències: 

Selecciona l'horari que més s'acosti a les teves preferències:
Selecciona la durada de l'acció formativa que més acosti a les teves prefèrències:
TREBALL
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Lloc de treball que ocupes
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Departament/Àmbit del teu treball:
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Selecciona l'ens local on treballes
Comarca
NECESSITATS FORMATIVES
Reflexiona sobre com millorar les teves competències i tria 3 activitats formatives que t'ajuden a optimitzar-les
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Quines tasques concretes vols millorar amb la formació?
Primera necessitat: Selecciona l'àmbit de l'activitat formativa que proposaràs per aquesta primera necessitat
Primera necessitat- Nom del curs que proposes i nivell (inicial o avançat)
Segona necessitat: Selecciona l'àmbit de l'activitat formativa que proposaràs per aquesta segona  necessitat
Segona necessitat- Nom del curs que proposes i nivell  (inicial o avançat)
Tercera necessitat: Selecciona l'àmbit de l'activitat formativa que proposaràs per aquesta tercera necessitat
Tercera necessitat- Nom del curs que proposes i nivell (inicial o avançat)

Altres

- Si tens companys/es que tenen les mateixes necessitats que tu, parleu entre vosaltres i ens envieu un correu a formacio@dipta.cat.

- Si vols participar en algun grup col.laboratiu o comunitat de pràctica sobre un tema concret, també pots enviar un correu.

- Si tens suggeriments, observacions..., comenta-les